Art. 2. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.58.239 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 kwietnia 1998 r.
Art.  2. 1

(utracił moc).

.................................................

1 Art. 2 pkt 7 i 8:

- obowiązują na podstawie art. 191 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U.97.118.754).

- utraciły moc na podstawie art. 157 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U.97.139.933) z dniem 21 lutego 1998 r.