Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 29 kwietnia 1996 r.
Komisja Papierów Wartościowych
PP/024/78/193/96
Pojęcie osoby pełniącej funkcje kierownicze.

W odpowiedzi na pismo Biuro Prawne Urzędu Komisji Papierów Wartościowych uprzejmie informuje, że pojęcie osób pełniących funkcje kierownicze, w rozumieniu art. 2 pkt 9c ustawy z dn. 22.03.[1991 r.] - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, nie obejmuje członków rady nadzorczej. Za takie osoby uznać można m.in. dyrektorów jednostek (departamentów) w podmiotach, o których mowa w tym artykule, oraz inne osoby pozostające w nich na stanowiskach kierowniczych.

Opublikowano: Glosa 1996/7/26