[Zakres stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego] - Art. 35. - Prawo farmaceutyczne. - Dz.U.2021.1977 t.j. - OpenLEX

Art. 35. - [Zakres stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego] - Prawo farmaceutyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1977 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r.
Art.  35.  [Zakres stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego]

W sprawach nieuregulowanych w ustawie w odniesieniu do dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych oraz badań klinicznych stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.