Krekora Magdalena, Świerczyński Marek, Traple Elżbieta, Prawo farmaceutyczne

Monografie
Opublikowano: WKP 2020
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Prawo farmaceutyczne

Autor fragmentu:

Rozdział1
Zakres regulacji

Prawo farmaceutyczne zostało uchwalone 6.09.2001 r. i weszło w życie w terminie i na warunkach określonych w przepisach wprowadzających . Prawo farmaceutyczne jest regulacją kompleksową, obejmującą w zasadzie całą problematykę związaną z wprowadzaniem na rynek produktów leczniczych. Zagadnienia, jakie znalazły się w tej ustawie, to:

zasady i tryb dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, z uwzględnieniem w szczególności wymagań dotyczących jakości, skuteczności i bezpieczeństwa ich stosowania;

nadzór nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych;

warunki prowadzenia badań klinicznych produktów leczniczych;

warunki wytwarzania produktów leczniczych;

warunki wytwarzania, importu i dystrybucji substancji czynnych;

wymagania dotyczące reklamy produktów leczniczych;

warunki obrotu produktami leczniczymi;

pośrednictwo w obrocie produktami leczniczymi;

wymagania dotyczące aptek, hurtowni farmaceutycznych i placówek obrotu pozaaptecznego;

kształcenie podyplomowe...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX