[Informowanie innych organów o czynnościach podjętych wobec dłużnika alimentacyjnego] - Art. 6. - Pomoc osobom uprawnionym do... - Dz.U.2022.1205 t.j. - OpenLEX

Art. 6. - [Informowanie innych organów o czynnościach podjętych wobec dłużnika alimentacyjnego] - Pomoc osobom uprawnionym do alimentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1205 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 czerwca 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  6.  [Informowanie innych organów o czynnościach podjętych wobec dłużnika alimentacyjnego]

Organ właściwy dłużnika informuje organ właściwy wierzyciela oraz organ prowadzący postępowanie egzekucyjne o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz ich efektach.