Art. 14. - Podatek wyrównawczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1983.42.188

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1991 r.
Art.  14.

Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może:

1)
podwyższać kwotę określoną w art. 8 ust. 2 oraz obniżać stawki podatku określone w art. 9 ust. 1,
2)
określać inne grupy podatników niż wymienione w art. 6 jako uprawnione do gromadzenia dochodów na specjalnym rachunku bankowym,
3)
wprowadzać ulgi w podatku wyrównawczym z tytułu innych inwestycji niż określone w art. 7 i ustalać zasady ich stosowania.