Odstąpienie gminie m.st. Warszawy na cele rozbudowy miasta gruntów państwowych na Żoliborzu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.64.522

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 lipca 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 lipca 1931 r.
w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy na cele rozbudowy miasta gruntów państwowych na Żoliborzu.

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 29 kwietnia 1925 r. o rozbudowie miast (Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 346) i art. 14 ust. 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o rozbudowie miast (Dz. U. R. P. Nr. 42, poz. 372) zarządza się co następuje:
Odstępuje się gminie m. st. Warszawy pod zabudowę domami mieszkalnemi, według programu rozbudowy, zatwierdzonego przez Ministra Robót Publicznych w dniu 30 sierpnia 1930 r., grunty państwowe o łącznej powierzchni 70.043,67 m kw. a mianowicie z części gruntu objętego ulicami Krasińskiego, Ks. Felińskiego, ul. Lisa Kuli, Obortyńską, Orszańską, Aleją Wojska Polskiego i Stołeczną:
1)
w bloku I działka 1 dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Nasza Przezorność" o powierzchni 2.160,69 m kw;
2)
w bloku II działka 3 dla Spółdzielni Mieszkaniowej Urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości o powierzchni 3.758,68 m kw;
3)
w bloku II działka 4 dla Spółdzielni mieszkaniowej "Strzecha Urzędnicza" o powierzchni 4.795,18 m kw;
4)
w bloku VI działka 9 dla Spółdzielni Mieszkaniowej Techników Magistratu o powierzchni 1.6361 m kw;
5)
w bloku VIII działka 13 dla Spółdzielni Mieszkaniowej Urzędników Monopolu Spirytusowego o powierzchni 6.661,12 m kw;
6)
w bloku XV działka 14 dla "Koła Polek" na mieszkania dla samotnych kobiet pracujących, o powierzchni 3.851 m kw;
7)
z bloku objętego ulicami: Aleją Wojska Polskiego, ulicą Rokitny, ulicą Lisa Kuli, ul. Obortyńską i ul. Orszańską dla gminy m, st. Warszawy o powierzchni 32.456 m kw.
Cena sprzedażna gruntów wymienionych w § 1 wynosi 4 złote 50 groszy za 1 m kw gruntu, czyli ogółem 315.196 złotych 52 grosze i spłacona zostanie Skarbowi Państwa przez gminę m. st. Warszawy w równych ratach rocznych w przeciągu 5 lat z oprocentowaniem sześć od sta rocznie.

Pierwsza rata płatna jest w ciągu jednego roku od daty przejęcia gruntów przez Magistrat m. st. Warszawy.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia, w szczególności zaś ustalenie bliższych warunków przejęcia względnie nabycia przez gminę m. st. Warszawy gruntów, odstępowanych niniejszem rozporządzeniem, tudzież dalszego użytkowania tych gruntów porucza się Ministrowi Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.