§ 4. - Odstąpienie gminie m.st. Warszawy na cele rozbudowy miasta gruntów państwowych na Żoliborzu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.64.522

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 lipca 1931 r.
§  4.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.