§ 1. - Odstąpienie gminie m.st. Warszawy na cele rozbudowy miasta gruntów państwowych na Żoliborzu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.64.522

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 lipca 1931 r.
§  1.
Odstępuje się gminie m. st. Warszawy pod zabudowę domami mieszkalnemi, według programu rozbudowy, zatwierdzonego przez Ministra Robót Publicznych w dniu 30 sierpnia 1930 r., grunty państwowe o łącznej powierzchni 70.043,67 m kw. a mianowicie z części gruntu objętego ulicami Krasińskiego, Ks. Felińskiego, ul. Lisa Kuli, Obortyńską, Orszańską, Aleją Wojska Polskiego i Stołeczną:
1)
w bloku I działka 1 dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Nasza Przezorność" o powierzchni 2.160,69 m kw;
2)
w bloku II działka 3 dla Spółdzielni Mieszkaniowej Urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości o powierzchni 3.758,68 m kw;
3)
w bloku II działka 4 dla Spółdzielni mieszkaniowej "Strzecha Urzędnicza" o powierzchni 4.795,18 m kw;
4)
w bloku VI działka 9 dla Spółdzielni Mieszkaniowej Techników Magistratu o powierzchni 1.6361 m kw;
5)
w bloku VIII działka 13 dla Spółdzielni Mieszkaniowej Urzędników Monopolu Spirytusowego o powierzchni 6.661,12 m kw;
6)
w bloku XV działka 14 dla "Koła Polek" na mieszkania dla samotnych kobiet pracujących, o powierzchni 3.851 m kw;
7)
z bloku objętego ulicami: Aleją Wojska Polskiego, ulicą Rokitny, ulicą Lisa Kuli, ul. Obortyńską i ul. Orszańską dla gminy m, st. Warszawy o powierzchni 32.456 m kw.