Rozbudowa miast.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.51.346

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 maja 1927 r.

USTAWA
z dnia 29 kwietnia 1925 r.
o rozbudowie miast.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

Do odstępowania gminom miejskim i innym związkom komunalnym w poszczególnych przypadkach powyższych gruntów upoważnia się na podstawie art. 6 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 marca 1921 r. (Dz. U. R. P. № 44, poz. 267) Radę Ministrów.

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

1 Art. 1 uchylony przez art. 42 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 kwietnia 1927 r. (Dz.U.27.42.372) z dniem 9 maja 1927 r.
2 Art. 2 uchylony przez art. 42 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 kwietnia 1927 r. (Dz.U.27.42.372) z dniem 9 maja 1927 r.
3 Art. 3 uchylony przez art. 42 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 kwietnia 1927 r. (Dz.U.27.42.372) z dniem 9 maja 1927 r.
4 Art. 4 uchylony przez art. 42 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 kwietnia 1927 r. (Dz.U.27.42.372) z dniem 9 maja 1927 r.
5 Art. 5 uchylony przez art. 42 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 kwietnia 1927 r. (Dz.U.27.42.372) z dniem 9 maja 1927 r.
6 Art. 6 uchylony przez art. 42 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 kwietnia 1927 r. (Dz.U.27.42.372) z dniem 9 maja 1927 r.
7 Art. 7 uchylony przez art. 42 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 kwietnia 1927 r. (Dz.U.27.42.372) z dniem 9 maja 1927 r.
8 Art. 8 uchylony przez art. 42 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 kwietnia 1927 r. (Dz.U.27.42.372) z dniem 9 maja 1927 r.
9 Art. 9 uchylony przez art. 42 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 kwietnia 1927 r. (Dz.U.27.42.372) z dniem 9 maja 1927 r.
10 Art. 10 uchylony przez art. 42 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 kwietnia 1927 r. (Dz.U.27.42.372) z dniem 9 maja 1927 r.
11 Art. 11 zmieniony przez art. 42 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 kwietnia 1927 r. o rozbudowie miast (Dz.U.27.42.372) z dniem 9 maja 1927 r.
12 Art. 12 uchylony przez art. 42 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 kwietnia 1927 r. (Dz.U.27.42.372) z dniem 9 maja 1927 r.
13 Art. 13 uchylony przez art. 42 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 kwietnia 1927 r. (Dz.U.27.42.372) z dniem 9 maja 1927 r.
14 Art. 14 uchylony przez art. 42 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 kwietnia 1927 r. (Dz.U.27.42.372) z dniem 9 maja 1927 r.
15 Art. 15 uchylony przez art. 42 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 kwietnia 1927 r. (Dz.U.27.42.372) z dniem 9 maja 1927 r.
16 Art. 16 uchylony przez art. 42 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 kwietnia 1927 r. (Dz.U.27.42.372) z dniem 9 maja 1927 r.
17 Art. 17 uchylony przez art. 42 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 kwietnia 1927 r. (Dz.U.27.42.372) z dniem 9 maja 1927 r.
18 Art. 18 uchylony przez art. 42 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 kwietnia 1927 r. (Dz.U.27.42.372) z dniem 9 maja 1927 r.
19 Art. 19 uchylony przez art. 42 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 kwietnia 1927 r. (Dz.U.27.42.372) z dniem 9 maja 1927 r.
20 Art. 20 uchylony przez art. 42 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 kwietnia 1927 r. (Dz.U.27.42.372) z dniem 9 maja 1927 r.
21 Art. 21 uchylony przez art. 42 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 kwietnia 1927 r. (Dz.U.27.42.372) z dniem 9 maja 1927 r.
22 Art. 22 uchylony przez art. 42 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 kwietnia 1927 r. (Dz.U.27.42.372) z dniem 9 maja 1927 r.
23 Art. 23 uchylony przez art. 42 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 kwietnia 1927 r. (Dz.U.27.42.372) z dniem 9 maja 1927 r.
24 Art. 24 uchylony przez art. 42 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 kwietnia 1927 r. (Dz.U.27.42.372) z dniem 9 maja 1927 r.
25 Art. 25 uchylony przez art. 42 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 kwietnia 1927 r. (Dz.U.27.42.372) z dniem 9 maja 1927 r.
26 Art. 26 uchylony przez art. 42 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 kwietnia 1927 r. (Dz.U.27.42.372) z dniem 9 maja 1927 r.
27 Art. 27 uchylony przez art. 42 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 kwietnia 1927 r. (Dz.U.27.42.372) z dniem 9 maja 1927 r.
28 Art. 28 uchylony przez art. 42 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 kwietnia 1927 r. (Dz.U.27.42.372) z dniem 9 maja 1927 r.
29 Art. 29 uchylony przez art. 42 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 kwietnia 1927 r. (Dz.U.27.42.372) z dniem 9 maja 1927 r.