§ 2. - Odstąpienie gminie m.st. Warszawy na cele rozbudowy miasta gruntów państwowych na Żoliborzu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.64.522

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 lipca 1931 r.
§  2.
Cena sprzedażna gruntów wymienionych w § 1 wynosi 4 złote 50 groszy za 1 m kw gruntu, czyli ogółem 315.196 złotych 52 grosze i spłacona zostanie Skarbowi Państwa przez gminę m. st. Warszawy w równych ratach rocznych w przeciągu 5 lat z oprocentowaniem sześć od sta rocznie.

Pierwsza rata płatna jest w ciągu jednego roku od daty przejęcia gruntów przez Magistrat m. st. Warszawy.