Art. 46. - [Strefy ochronne] - Ochrona informacji niejawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.632 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2024 r.
Art.  46.  [Strefy ochronne]

W celu uniemożliwienia osobom nieuprawnionym dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub wyższej należy w szczególności:

1)
zorganizować strefy ochronne;
2)
wprowadzić system kontroli wejść i wyjść ze stref ochronnych;
3)
określić uprawnienia do przebywania w strefach ochronnych;
4)
stosować wyposażenie i urządzenia służące ochronie informacji niejawnych, którym przyznano certyfikaty.