Co należy zrobić, jeżeli na emeryturę odchodzi pracownik, który pełnił funkcję pełnomocnika informacji niejawnych, a wójt nie zdążył przed odejściem tego pracownika wyznaczyć innej osoby, która będzie pełniła tę funkcję?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 14 lipca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik odchodzący na emeryturę ma w zakresie swoich obowiązków pełnienie funkcji pełnomocnika informacji niejawnych. Wójt nie zdążył wyznaczyć, przed odejściem tego pracownika innej osoby, która będzie pełniła tę funkcję.

Czy możliwe jest przekazanie dokumentacji związanej z tą ochroną do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego?

Czy przy tymczasowym braku wyznaczenia takiej osoby (konieczność wykonania pogłębionego wywiadu) do czasu powołania nowego pełnomocnika możliwe jest zapewnienie tej ochrony w zakresie informacji niejawnych przez wójta gminy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX