Lorenc Tomasz, Pełnomocnik ochrony w świetle ustawy o ochronie informacji niejawnych

Artykuły
Opublikowano: PPP 2022/7-8/150-167
Autor:
Rodzaj: artykuł

Pełnomocnik ochrony w świetle ustawy o ochronie informacji niejawnych

Słowa kluczowe: pełnomocnik ochrony, bezpieczeństwo osobowe, poświadczenie bezpieczeństwa, procedura sprawdzająca, czynności kontrolne, ochrona systemów teleinformatycznych, zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa

Teza

Wymogi formalne, jakie musi spełniać pełnomocnik ochrony, sformalizowana procedura uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa oraz zakres zadań, jaki został określony w ustawie o ochronie informacji niejawnych wskazuje, że jest on kluczowym elementem w zapewnieniu prawidłowej ochrony informacji niejawnych.

1.Wprowadzenie

Postęp technologiczny, szczególnie w dziedzinie teleinformatycznej, jaki możemy zaobserwować pod koniec XX i na początku XXI wieku, wytwarzanie coraz to większej ilości informacji czy też przystąpienie Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej wymusiło stworzenie nowego systemu ochrony informacji, których w myśl art. 1 ust. 1u.o.i.n. nieuprawnione ujawnienie spowodowałaby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX