Czy w urzędzie miejskim musi funkcjonować osobne pomieszczenie przeznaczone na kancelarię tajną?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w urzędzie miejskim musi funkcjonować osobne pomieszczenie przeznaczone na kancelarię tajną?

Z jakich przepisów to wynika, jeżeli tak, to czy dokumenty poufne tajne mogą być przechowywane na stanowisku pracy w osobnym sejfie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX