[Konieczność pozytywnego wyniku oceny zdolności kredytowej; przekazywanie informacji o podstawach oceny zdolności kredytowej] -... - Dz.U.2020.1027 t.j. - OpenLEX

Art. 23. - [Konieczność pozytywnego wyniku oceny zdolności kredytowej; przekazywanie informacji o podstawach oceny zdolności kredytowej] - Kredyt hipoteczny oraz nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1027 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r. do: 7 lipca 2022 r.
Art.  23.  [Konieczność pozytywnego wyniku oceny zdolności kredytowej; przekazywanie informacji o podstawach oceny zdolności kredytowej]
1. 
Umowa o kredyt hipoteczny może zostać zawarta tylko w przypadku, gdy wynik oceny zdolności kredytowej wskazuje, że konsument będzie zdolny do spłaty zaciągniętego kredytu hipotecznego wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie o kredyt hipoteczny.
2. 
Kredytodawca jest obowiązany poinformować konsumenta z wyprzedzeniem, że ocena jego zdolności kredytowej będzie dokonywana na podstawie informacji zgromadzonych w bazach danych lub w zbiorach danych kredytodawcy.
3. 
Kredytodawca, pośrednik kredytu hipotecznego oraz agent są obowiązani poinformować konsumenta z wyprzedzeniem, że jeżeli konsument odmówi przekazania informacji niezbędnych do oceny lub weryfikacji jego zdolności kredytowej, kredyt hipoteczny może nie zostać udzielony.