Heropolitańska Izabela, Nierodka Agnieszka, Zdziarski Tomasz, Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe

Monografie
Opublikowano: WKP 2021
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe

Autor fragmentu:

CzęśćI
KREDYT BANKOWY

Rozdział1
WIADOMOŚCI OGÓLNE

1.Pojęcie kredytu

Obok umowy kredytu wyróżnia się również pojęcie kredytu w sensie ekonomicznym. Jest nim przedmiot świadczenia banku-kredytodawcy w łączącej go z kredytobiorcą umowie kredytu, czyli określona kwota środków pieniężnych .

Udzielanie przez bank kredytu jest czynnością bankową (art. 5 ust. 1 pkt 3 pr. bank.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX