Obowiązki banku jako dystrybutora ubezpieczeń stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu - OpenLEX

Rogoziński Dawid, Obowiązki banku jako dystrybutora ubezpieczeń stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązki banku jako dystrybutora ubezpieczeń stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu

Popularność wykorzystania umowy ubezpieczenia jako zabezpieczenia spłaty kredytu doprowadziła do wykształcenia się specyficznego kanału dystrybucji ubezpieczeń zwanego bancassurance. Bank występować może bowiem w podwójnej roli – jako kredytodawca, oczekując ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu z wykorzystaniem umowy ubezpieczenia, jednocześnie zaś jako agent ubezpieczeniowy, oferując kredytobiorcy zawarcie konkretnej umowy ze wskazanym ubezpieczycielem. Celem niniejszego komentarza jest wskazanie na konsekwencje prawne takiego skupienia w ramach jednego podmiotu i tożsamych okoliczności faktycznych dwóch ról, szczególnie w kontekście ustawy z 15.12.2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń – dalej u.d.u. – oraz ustawy z 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim – dalej u.k.k. – i ustawy z 23.03.2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – dalej u.k.h.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?