Czy można udzielić kredytu budowlano - hipotecznego osobie fizycznej na budowę mieszkania z zabezpieczeniem mieszanym jeśli... - OpenLEX

Czy można udzielić kredytu budowlano - hipotecznego osobie fizycznej na budowę mieszkania z zabezpieczeniem mieszanym jeśli wartość nieruchomości jest niska?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rogoń Dominika
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można udzielić kredytu budowlano - hipotecznego osobie fizycznej na budowę mieszkania z zabezpieczeniem mieszanym np. hipoteka na tym mieszkaniu + inne akceptowalne zabezpieczenie np. płynne lub poręczenie, jeśli wartość nieruchomości jest zbyt niska i LTV jest wyższe niż 80% - bez przyjmowania zabezpieczeń wskazanych w Rekomendacji S?

Jeśli nie może to być kredyt budowlano - hipoteczny to czy może to być inny kredyt celowy, tj. cel budowa mieszkania z zabezpieczeniem jak wyżej?

Czy z uwagi na przeznaczenie to zawsze musi być kredyt budowlano - hipoteczny, w którym LTV musi być na poziomie 80%, a przy wyższym LTV może być tylko zabezpieczenie określone w Rekomendacji S - czyli ubezpieczenie, zabezpieczenie na środkach pieniężnych lub papierach skarbowych?

Czy można udzielić kredytu mieszkaniowego jeśli LTV przewyższa 90%, 100% przy przyjęciu dodatkowego akceptowalnego zabezpieczenia?

Założenie, że Klient ma zdolność do spłaty wnioskowanego kredytu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX