Art. 42. - [Wyłączenie możliwości zaspokojenia się z udziału małżonka w czasie trwania wspólności ustawowej] - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2809 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lutego 2024 r.
Art.  42.  [Wyłączenie możliwości zaspokojenia się z udziału małżonka w czasie trwania wspólności ustawowej]

Wierzyciel małżonka nie może w czasie trwania wspólności ustawowej żądać zaspokojenia z udziału, który w razie ustania wspólności przypadnie temu małżonkowi w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.