Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.30 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 sierpnia 2020 r.
Art.  490.  [Posiedzenie pojednawcze – przebieg, protokół]
§  1.  Posiedzenie pojednawcze rozpoczyna się wezwaniem stron do pojednania.
§  2.  W protokole posiedzenia pojednawczego należy w szczególności zaznaczyć stanowisko stron wobec wezwania do pojednania oraz wyniki przeprowadzonego posiedzenia pojednawczego; jeżeli doszło do pojednania, protokół podpisują także strony.