[Przedawnienie roszczeń przeciwko samoistnemu posiadaczowi] - Art. 229. - Kodeks cywilny. - Dz.U.2022.1360 t.j. - OpenLEX

Art. 229. - [Przedawnienie roszczeń przeciwko samoistnemu posiadaczowi] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1360 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r.
Art.  229.  [Przedawnienie roszczeń przeciwko samoistnemu posiadaczowi]
§  1. 
Roszczenia właściciela przeciwko samoistnemu posiadaczowi o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, o zwrot pożytków lub o zapłatę ich wartości, jak również roszczenia o naprawienie szkody z powodu pogorszenia rzeczy przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy. To samo dotyczy roszczeń samoistnego posiadacza przeciwko właścicielowi o zwrot nakładów na rzecz.
§  2. 
(uchylony).