Gudowski Jacek, Kodeks cywilny. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Tom II. Własność i inne prawa rzeczowe

Monografie
Opublikowano: LEX/el. 2024
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Kodeks cywilny. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Tom II. Własność i inne prawa rzeczowe

Autor fragmentu:

KSIĘGA DRUGA WŁASNOŚĆ I INNE PRAWA RZECZOWE

TYTUŁI
WŁASNOŚĆ

DZIAŁI
PRZEPISY OGÓLNE

Art. 126–139. (uchylone)

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX