Jakie uprawnienia przysługują gminie jako właścicielowi gruntu, na którym znajduje się budynek wzniesiony przez dzierżawcę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sanakiewicz Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina jest właścicielem gruntu. W latach 2010-2012 była podpisana pierwsza umowa dzierżawy, na podstawie której wydzierżawiono grunt pod działalność gospodarczą oraz wyrażono zgodę na budowę pawilonu handlowo-usługowego. Do 2017 r. dzierżawcy zmieniali się, budynek który był faktycznie wykorzystywany do celów handlowo-usługowych był wtedy przepisany w formie zwykłej pisemnej umowy sprzedaży pomiędzy tymi wydzierżawiający. Opłaty typu czynsz dzierżawny czy podatek od nieruchomości był płacony regularnie. W 2018 r. rozwiązano umowę. Ostatnim właścicielem była spółka x, z którą na dzień dzisiejszy nie ma kontaktu - były przez gminę wysyłane pisma, ale na żadne nie było odpowiedzi. Do dnia dzisiejszego budynek stoi nieużytkowany, szpeci. Podatek od nieruchomości przestał być płacony. Gmina chciała przejąć budynek, jednak ze strony właściciela budynku brak kontaktu.

Co gmina może zrobić, jeśli nie można namierzyć właściciela budynku, a podatek za zajęty grunt nie jest płacony?

Jakie prawa ma gmina i jak może zacząć ich dochodzić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX