Częściowa zmiana tabeli tarowej. - Dz.U.1933.5.31 - OpenLEX

Częściowa zmiana tabeli tarowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.5.31

Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 11 stycznia 1933 r.
o częściowej zmianie tabeli tarowej.

Na podstawie art. 21 rozporządzenia Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 314) oraz na podstawie art. 6 ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządzam co następuje:
Tabela tarowa, stanowiąca załącznik III do § 35 rozporządzenia z dnia 14 marca 1930 r. o postępowaniu celnem (Dz. U. R. P. Nr. 33, poz. 276), w brzmieniu nadaniem jej rozporządzeniami z dnia 13 stycznia 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 5, poz. 30) i z dnia 22 lutego 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 17, poz. 105), zmienia się częściowo w sposób następujący:

Do poz. 6 p. 2.

1) banany

a) przywożone bezpośrednio iż krajów zamorskich w drewnianych klatkach z grubych - powyżej 1 cm -- desek (średnica klatki ca 40 cm, wysokość 100 - 120 cm) wyłożonych wewnątrz suszonemi liśćmi bananowemi i słomą 30%

b) w skrzyniach i beczkach 15%

c) w klatkach z cienkich desek 8%

d) w pudełkach tekturowych 10%

e) w koszach 8%

f) w ciężkich workach lub belach 3%

g) w lekkich workach 1%

2) morele, (brzoskwinie, śliwki, czereśnie i t, p. owoce świeże w klatkach o wadze brutto najwyżej 20 kg 20%

3) inne owoce i jagody osobno niewymienione, jak dla poz. 6 p. 1

Do poz. 6 p. 4.

w skrzyniach lub klatkach z desek, grubych (powyżej 1 cm) 20%

w skrzyniach lub klatkach z desek mieszanych (grubych i cienkich) 16%

w skrzyniach z desek cienkich 12%

Do poz. 124 pp. 2 i 3.

w workach pojedynczych 1%

w workach podwójnych 2%

w skrzyniach lub beczkach drewnianych 10%

w beczkach żelaznych 18%

Do poz. 124 p. 4.

w skrzyniach lub beczkach drewnianych 10%

w blaszankach 8%

w beczkach żelaznych 18%

w naczyniach szklanych 25%

Do poz. 177 p. 1.

w belach 3%

w skrzyniach 20%

Do poz. 177 p. 2.

a) wyroby z lektury oraz masy papierowej zbitej (p. 2 lit. g):

w workach 2%

w belach 3%

w skrzyniach 20%

b) inne:

w belach 11/2%

w belach z obręczami żelaznemi 4%

w klatkach 6%

w skrzyniach 8%

w skrzyniach z obręczami żelaznemi 10%

Do poz. 177 p. 5.

w belach 2%

w belach z obręczami żelaznemi 4%

w klatkach 6%

w skrzyniach 9%

Do poz. 177 pp. 6, 7 i 8.

a) bibuła:

w belach obłożonych deskami 9%

w skrzyniach 10%

b) inne:

w klatkach 6%

w belach obłożonych deskami 1%

w skrzyniach 9%

Do poz. 177 pp. 10 i 11.

w belach 2%

w klatkach 4%

w skrzyniach 2%

Do poz. 177 p. 13.

w skrzyniach 20%

Do poz. 177 p. 17.

a) karty do warsztatów Żakarda

w skrzyniach 10%

b) rurki do nawijania przędzy:

w skrzyniach 27%

w beczkach 25%

Do poz. 177 p. 23.

a) papier i karton złocony, srebrzony,

bronzowany oraz z ozdobami, dekalkomanja:

w skrzyniach 12%

b) wyroby z papieru i kartonu:

w skrzyniach 16%

Do poz. 178 pp. 1, 2, 3 i 4.

w belach 2%

w skrzyniach 12%

Do poz. 178 pp. 5 i 6.

w kartonach 3%

w skrzyniach 12%

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.