§ 2. - Częściowa zmiana tabeli tarowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.5.31

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 1933 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.