Departmental acts

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2007.3.18 | komunikat z dnia 7 marca 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie upoważnienia.

Dz.Urz.MON.2007.6.74 | decyzja z dnia 7 marca 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie upoważnienia.

Dz.Urz.MON.2007.6.75 | decyzja z dnia 7 marca 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie członka Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Dz.Urz.MSZ.2007.1.13 | decyzja z dnia 7 marca 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie członka Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Dz.Urz.MSZ.2007.1.14 | decyzja z dnia 7 marca 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie członka Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Dz.Urz.MSZ.2007.1.15 | decyzja z dnia 7 marca 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie członka Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Dz.Urz.MSZ.2007.1.16 | decyzja z dnia 7 marca 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie członka Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Dz.Urz.MSZ.2007.1.17 | decyzja z dnia 7 marca 2007 r. | Akt indywidualny

Stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Rykach.

Dz.Urz.UOKiK.2007.2.18 | decyzja z dnia 7 marca 2007 r. | Akt nienormatywny

Uznanie praktyki stosowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia za ograniczającą konkurencję.

Dz.Urz.UOKiK.2007.2.17 | decyzja z dnia 7 marca 2007 r. | Akt nienormatywny

Wprowadzenie do stosowania Podręcznika certyfikacji instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2007.2.4 | zarządzenie z dnia 7 marca 2007 r. | Akt obowiązujący

Wykaz osób posiadających certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Dz.Urz.MF.2007.3.15 | komunikat z dnia 7 marca 2007 r. | Akt indywidualny

Ocenianie dyscypliny wojskowej.

Dz.Urz.MON.2007.5.72 | decyzja z dnia 6 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Ocenianie dyscypliny wojskowej.

Dz.Urz.MON.2007.5.72 | decyzja z dnia 6 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Porozumienie o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Stowarzyszeniem Transparency International Polska.

Dz.Urz.MON.2007.6.88 | porozumienie z dnia 6 marca 2007 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2007.6.73 | zarządzenie z dnia 6 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Krakowie na trzecią kadencję.

Dz.Urz.MKiDN.2007.1.21 | decyzja z dnia 5 marca 2007 r. | Akt indywidualny

Utworzenie jednostki budżetowej Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Dz.Urz.MPS.2007.1.2 | decyzja z dnia 5 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Utworzenie jednostki budżetowej Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Dz.Urz.MPS.2007.1.2 | decyzja z dnia 5 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Utworzenie jednostki budżetowej Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Dz.Urz.MPS.2007.1.2 | decyzja z dnia 5 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Utworzenie jednostki budżetowej Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Dz.Urz.MPS.2007.1.2 | decyzja z dnia 5 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowemu w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2007.1.5 | zarządzenie z dnia 5 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zmiany organizacyjne dotyczące Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

Dz.Urz.MON.2007.5.70 | decyzja z dnia 5 marca 2007 r. | Akt obowiązujący

Zmiany organizacyjne dotyczące Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Dz.Urz.MON.2007.5.69 | decyzja z dnia 5 marca 2007 r. | Akt obowiązujący

Zmiany organizacyjne dotyczące Pomorskiego Muzeum Wojskowego w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MON.2007.5.71 | decyzja z dnia 5 marca 2007 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.

Dz.Urz.MB.2007.2.4 | zarządzenie z dnia 2 marca 2007 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2007.5.58 | zarządzenie z dnia 2 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.KNF.2007.4.16 | decyzja z dnia 1 marca 2007 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.KNF.2007.4.18 | decyzja z dnia 1 marca 2007 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie harmonogramu wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2007.2.8 | zarządzenie z dnia 1 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2007.2.7 | zarządzenie z dnia 1 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Dz.Urz.KGP.2007.4.39 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2007 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2007.4.43 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2007 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Stołecznej Policji.

Dz.Urz.KGP.2007.4.42 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Dz.Urz.KGP.2007.4.22 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Dz.Urz.KGP.2007.4.22 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Dz.Urz.KGP.2007.4.23 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Dz.Urz.KGP.2007.4.23 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Dz.Urz.KGP.2007.4.37 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Dz.Urz.KGP.2007.4.24 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Dz.Urz.KGP.2007.4.24 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Dz.Urz.KGP.2007.4.24 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Dz.Urz.KGP.2007.4.25 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Dz.Urz.KGP.2007.4.25 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Dz.Urz.KGP.2007.4.26 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Dz.Urz.KGP.2007.4.27 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Dz.Urz.KGP.2007.4.28 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Dz.Urz.KGP.2007.4.28 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Dz.Urz.KGP.2007.4.28 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Dz.Urz.KGP.2007.4.29 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Dz.Urz.KGP.2007.4.29 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Dz.Urz.KGP.2007.4.30 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Dz.Urz.KGP.2007.4.31 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Dz.Urz.KGP.2007.4.32 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Dz.Urz.KGP.2007.4.32 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Dz.Urz.KGP.2007.4.33 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Dz.Urz.KGP.2007.4.35 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2007 r. | Akt utracił moc