Departmental acts

Nadanie numerów drogom wojewódzkim.

Dz.Urz.MI.2008.15.79 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie numerów drogom wojewódzkim.

Dz.Urz.MI.2008.15.79 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie numerów drogom wojewódzkim.

Dz.Urz.MI.2008.15.79 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie numerów drogom wojewódzkim.

Dz.Urz.MI.2008.15.79 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie numerów drogom wojewódzkim.

Dz.Urz.MI.2008.15.79 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2B.164 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 269/04.

Dz.Urz.ULC.2009.2.58 | komunikat z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 295/08.

Dz.Urz.ULC.2009.2.57 | komunikat z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 343/07.

Dz.Urz.ULC.2009.2.59 | komunikat z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie harmonogramu wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2008.8.130 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2008.8.129 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2008.13.101 | komunikat z dnia 1 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Kształcenie i egzaminowanie ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2008.23.292 | decyzja z dnia 1 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Kształcenie i egzaminowanie ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2008.23.292 | decyzja z dnia 1 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Rozdział zadań pomiędzy Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2009.1.2 | decyzja z dnia 1 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 241/06.

Dz.Urz.ULC.2009.2.55 | komunikat z dnia 1 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 310/06.

Dz.Urz.ULC.2009.2.56 | komunikat z dnia 1 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 471/07.

Dz.Urz.ULC.2009.2.54 | komunikat z dnia 1 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2008.

Dz.Urz.MON.2008.23.290 | decyzja z dnia 1 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiana lub uchylenie niektórych zarządzeń Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej.

Dz.Urz.MSZ.2008.6.242 | zarządzenie z dnia 1 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Powołanie zespołu do spraw przeglądu polityki bezpieczeństwa.

Dz.Urz.MSZ.2008.6.198 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2008 r. | Akt obowiązujący

Powołanie zespołu do spraw przeglądu polityki bezpieczeństwa.

Dz.Urz.MSZ.2008.6.198 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2008 r. | Akt obowiązujący

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.12.68 | komunikat z dnia 28 listopada 2008 r. | Akt nienormatywny

Zatwierdzenie zmian struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2008.13.195 | decyzja z dnia 28 listopada 2008 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 486/07.

Dz.Urz.ULC.2009.2.53 | komunikat z dnia 28 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie likwidacji Instytucji Filmowej Agencja Produkcji Filmowej w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2008.7.72 | zarządzenie z dnia 28 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie likwidacji Studia Filmowego "Dom" w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2008.7.71 | zarządzenie z dnia 28 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2008.12.87 | zarządzenie z dnia 28 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie rocznego "Raportu w sprawie bezpieczeństwa na kolei za 2007 rok".

Dz.Urz.MI.2008.14.74 | obwieszczenie z dnia 27 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie wykazu danych dotyczących osób fizycznych wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2008.13.96 | obwieszczenie z dnia 27 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Regulamin organizacyjny Zarządu Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2008.3.33 | zarządzenie z dnia 27 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Tryb postępowania ze skargami i wnioskami w Ministerstwie Finansów.

Dz.Urz.MF.2008.13.95 | zarządzenie z dnia 27 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 168/05.

Dz.Urz.ULC.2008.14.222 | komunikat z dnia 27 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 212/07.

Dz.Urz.ULC.2008.14.223 | komunikat z dnia 27 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 245/06.

Dz.Urz.ULC.2009.2.51 | komunikat z dnia 27 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 246/07.

Dz.Urz.ULC.2008.14.224 | komunikat z dnia 27 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 333/07.

Dz.Urz.ULC.2008.14.221 | komunikat z dnia 27 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 360/06.

Dz.Urz.ULC.2009.2.52 | komunikat z dnia 27 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2008.13.85 | zarządzenie z dnia 27 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiana środków budżetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2008 r.

Dz.Urz.MSZ.2008.6.245 | decyzja z dnia 27 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie członka Rady Muzeum przy Muzeum Zamkowym w Malborku.

Dz.Urz.MKiDN.2008.7.78 | decyzja z dnia 26 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Muzeum Westerplatte w Gdańsku.

Dz.Urz.MKiDN.2008.7.70 | zarządzenie z dnia 26 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazwy i siedziby Nadleśnictwa Radymno w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Krosno.

B.I.LP.2008.12.98 | zarządzenie z dnia 26 listopada 2008 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2009 r.

Dz.Urz.MI.2008.14.71 | decyzja z dnia 25 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2008.14.72 | decyzja z dnia 25 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Powołanie komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej.

B.I.LP.2008.12.102 | decyzja z dnia 24 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu Specjalistycznego w ramach programu "Patent Plus - wsparcie patentowania wynalazków".

Dz.Urz.MNiSW.2008.5.94 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie terminu i limitu przyjęć do służby w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2008.12.93 | decyzja z dnia 24 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2009.1.1 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2008 r. | Akt utracił moc