Departmental acts

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 16 dywizjonu artylerii 10 Brygady Kawalerii Pancernej.

Dz.Urz.MON.2008.24.313 | decyzja z dnia 17 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 25 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.

Dz.Urz.MON.2008.24.310 | decyzja z dnia 17 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 4 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Dz.Urz.MON.2008.24.312 | decyzja z dnia 17 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Punktu Bazowania Hel.

Dz.Urz.MON.2008.24.314 | decyzja z dnia 17 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 65 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.

Dz.Urz.MON.2008.24.316 | decyzja z dnia 17 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Toruniu.

Dz.Urz.MON.2008.24.317 | decyzja z dnia 17 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Zegrzu.

Dz.Urz.MON.2008.24.318 | decyzja z dnia 17 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Orkiestry Garnizonowej w Siedlcach.

Dz.Urz.MON.2008.24.315 | decyzja z dnia 17 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Wymagania dotyczące identyfikacji, monitorowania i kontroli koncentracji zaangażowań, w tym dużych zaangażowań.

Dz.Urz.KNF.2013.15 t.j. | uchwała z dnia 17 grudnia 2008 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 108/06.

Dz.Urz.ULC.2009.3.67 | komunikat z dnia 17 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie zespołu zadaniowego ds. opracowania zasad udostępniania danych przestrzennych Lasów Państwowych.

B.I.LP.2009.1.5 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Przeznaczenie mienia zlikwidowanego Instytutu Polskiego w Lipsku.

Dz.Urz.MSZ.2008.6.239 | decyzja z dnia 16 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Przeznaczenie mienia zlikwidowanego Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli.

Dz.Urz.MSZ.2008.6.233 | decyzja z dnia 16 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Przeznaczenie mienia zlikwidowanego Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Karaczi.

Dz.Urz.MSZ.2008.6.223 | decyzja z dnia 16 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Przeznaczenie mienia zlikwidowanego Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Karaczi.

Dz.Urz.MSZ.2008.6.229 | decyzja z dnia 16 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Przeznaczenie mienia zlikwidowanego Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie.

Dz.Urz.MSZ.2008.6.234 | decyzja z dnia 16 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Przeznaczenie mienia zlikwidowanego Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Lipsku.

Dz.Urz.MSZ.2008.6.224 | decyzja z dnia 16 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Przeznaczenie mienia zlikwidowanego Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Lipsku.

Dz.Urz.MSZ.2008.6.230 | decyzja z dnia 16 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Przeznaczenie mienia zlikwidowanego Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie.

Dz.Urz.MSZ.2008.6.235 | decyzja z dnia 16 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Przeznaczenie mienia zlikwidowanego Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu.

Dz.Urz.MSZ.2008.6.236 | decyzja z dnia 16 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Przeznaczenie mienia zlikwidowanego Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Sztokholmie.

Dz.Urz.MSZ.2008.6.237 | decyzja z dnia 16 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Przeznaczenie mienia zlikwidowanego Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie.

Dz.Urz.MSZ.2008.6.238 | decyzja z dnia 16 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Przeznaczenie mienia zlikwidowanej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Demokratycznej Republice Konga.

Dz.Urz.MSZ.2008.6.219 | decyzja z dnia 16 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Przeznaczenie mienia zlikwidowanej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Demokratycznej Republice Konga.

Dz.Urz.MSZ.2008.6.226 | decyzja z dnia 16 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Przeznaczenie mienia zlikwidowanej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej we Wschodniej Republice Urugwaju.

Dz.Urz.MSZ.2008.6.221 | decyzja z dnia 16 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Przeznaczenie mienia zlikwidowanej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej we Wschodniej Republice Urugwaju.

Dz.Urz.MSZ.2008.6.228 | decyzja z dnia 16 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Przeznaczenie mienia zlikwidowanej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kostaryki.

Dz.Urz.MSZ.2008.6.220 | decyzja z dnia 16 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Przeznaczenie mienia zlikwidowanej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kostaryki.

Dz.Urz.MSZ.2008.6.227 | decyzja z dnia 16 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Przeznaczenie mienia zlikwidowanej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Senegalu.

Dz.Urz.MSZ.2008.6.218 | decyzja z dnia 16 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Przeznaczenie mienia zlikwidowanej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Senegalu.

Dz.Urz.MSZ.2008.6.225 | decyzja z dnia 16 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Przeznaczenie mienia zlikwidowanej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Zimbabwe.

Dz.Urz.MSZ.2008.6.222 | decyzja z dnia 16 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie planu finansowego Narodowego Banku Polskiego na rok 2009.

Dz.Urz.NBP.2008.24.28 | uchwała z dnia 16 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 181/03.

Dz.Urz.ULC.2009.3.66 | komunikat z dnia 16 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 315/08.

Dz.Urz.ULC.2009.2.60 | komunikat z dnia 16 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zmiana środków budżetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2008 r.

Dz.Urz.MSZ.2008.6.247 | decyzja z dnia 16 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.12.69 | komunikat z dnia 15 grudnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.12.67 | obwieszczenie z dnia 15 grudnia 2008 r. | Akt nienormatywny

System zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2008.17.104 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Kuopio (Republika Finlandii).

Dz.Urz.MSZ.2008.6.240 | decyzja z dnia 15 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.12.66 | obwieszczenie z dnia 15 grudnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2008.

Dz.Urz.MON.2008.24.309 | decyzja z dnia 15 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Narodowego Programu Foresight.

Dz.Urz.MNiSW.2008.5.98 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Lista zatwierdzonych podmiotów skupujących i zatwierdzonych pierwszych jednostek przetwórczych.

Dz.Urz.MRiRW.2008.29.36 | ogłoszenie z dnia 12 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną.

Dz.Urz.MSZ.2008.6.246 | decyzja z dnia 12 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Laboratorium Kryminalistycznego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2008.12.89 | zarządzenie z dnia 12 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia funduszu motywacyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2C.168 | zarządzenie z dnia 12 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Regulamin działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.

Dz.Urz.MI.2008.15.75 | zarządzenie z dnia 11 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Leśnego Banku Genów Kostrzyca.

B.I.LP.2009.1.2 | zarządzenie z dnia 11 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie Regulaminu Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2008.3.41 | decyzja z dnia 11 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw udziału w systemach informacyjnych Schengen.

Dz.Urz.MSZ.2008.6.232 | decyzja z dnia 11 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Kielcach.

Dz.Urz.MKiDN.2008.8.82 | decyzja z dnia 11 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Sił Powietrznych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2008.24.298 | zarządzenie z dnia 11 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy