Departmental acts

Program kursu specjalistycznego dla przewodników psów tropiących.

Dz.Urz.KGP.2008.19.116 | decyzja z dnia 4 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego dla przewodników psów tropiących.

Dz.Urz.KGP.2008.19.116 | decyzja z dnia 4 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego dla przewodników psów tropiących.

Dz.Urz.KGP.2008.19.116 | decyzja z dnia 4 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie programu kursu specjalistycznego dla przewodników psów patrolowo-tropiących.

Dz.Urz.KGP.2008.19.113 | decyzja z dnia 4 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie programu kursu specjalistycznego dla przewodników psów patrolowych.

Dz.Urz.KGP.2008.19.114 | decyzja z dnia 4 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego.

Dz.Urz.KGP.2008.19.115 | decyzja z dnia 4 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Dz.Urz.MON.2008.24.295 | zarządzenie z dnia 4 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie Regulaminu pracy Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2009.1.7 | obwieszczenie z dnia 3 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

Dz.Urz.WUG.2009.1.8 | komunikat z dnia 3 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Dokonanie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2008.13.99 | komunikat z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie numerów drogom krajowym.

Dz.Urz.MI.2008.15.78 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie numerów drogom krajowym.

Dz.Urz.MI.2008.15.78 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie numerów drogom krajowym.

Dz.Urz.MI.2008.15.78 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie numerów drogom krajowym.

Dz.Urz.MI.2008.15.78 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie numerów drogom krajowym.

Dz.Urz.MI.2008.15.78 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie numerów drogom krajowym.

Dz.Urz.MI.2008.15.78 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie numerów drogom krajowym.

Dz.Urz.MI.2008.15.78 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie numerów drogom krajowym.

Dz.Urz.MI.2008.15.78 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie numerów drogom krajowym.

Dz.Urz.MI.2008.15.78 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie numerów drogom krajowym.

Dz.Urz.MI.2008.15.78 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie numerów drogom krajowym.

Dz.Urz.MI.2008.15.78 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie numerów drogom krajowym.

Dz.Urz.MI.2008.15.78 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie numerów drogom krajowym.

Dz.Urz.MI.2008.15.78 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie numerów drogom krajowym.

Dz.Urz.MI.2008.15.78 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie numerów drogom krajowym.

Dz.Urz.MI.2008.15.78 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie numerów drogom krajowym.

Dz.Urz.MI.2008.15.78 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie numerów drogom krajowym.

Dz.Urz.MI.2008.15.78 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie numerów drogom krajowym.

Dz.Urz.MI.2008.15.78 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie numerów drogom wojewódzkim.

Dz.Urz.MI.2008.15.79 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie numerów drogom wojewódzkim.

Dz.Urz.MI.2008.15.79 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie numerów drogom wojewódzkim.

Dz.Urz.MI.2008.15.79 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie numerów drogom wojewódzkim.

Dz.Urz.MI.2008.15.79 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie numerów drogom wojewódzkim.

Dz.Urz.MI.2008.15.79 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie numerów drogom wojewódzkim.

Dz.Urz.MI.2008.15.79 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie numerów drogom wojewódzkim.

Dz.Urz.MI.2008.15.79 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie numerów drogom wojewódzkim.

Dz.Urz.MI.2008.15.79 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie numerów drogom wojewódzkim.

Dz.Urz.MI.2008.15.79 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie numerów drogom wojewódzkim.

Dz.Urz.MI.2008.15.79 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2B.164 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 269/04.

Dz.Urz.ULC.2009.2.58 | komunikat z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 295/08.

Dz.Urz.ULC.2009.2.57 | komunikat z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 343/07.

Dz.Urz.ULC.2009.2.59 | komunikat z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie harmonogramu wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2008.8.130 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2008.8.129 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2008.13.101 | komunikat z dnia 1 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Kształcenie i egzaminowanie ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2008.23.292 | decyzja z dnia 1 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Kształcenie i egzaminowanie ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2008.23.292 | decyzja z dnia 1 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Rozdział zadań pomiędzy Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2009.1.2 | decyzja z dnia 1 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 241/06.

Dz.Urz.ULC.2009.2.55 | komunikat z dnia 1 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 310/06.

Dz.Urz.ULC.2009.2.56 | komunikat z dnia 1 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 471/07.

Dz.Urz.ULC.2009.2.54 | komunikat z dnia 1 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2008.

Dz.Urz.MON.2008.23.290 | decyzja z dnia 1 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiana lub uchylenie niektórych zarządzeń Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej.

Dz.Urz.MSZ.2008.6.242 | zarządzenie z dnia 1 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Powołanie zespołu do spraw przeglądu polityki bezpieczeństwa.

Dz.Urz.MSZ.2008.6.198 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2008 r. | Akt obowiązujący

Powołanie zespołu do spraw przeglądu polityki bezpieczeństwa.

Dz.Urz.MSZ.2008.6.198 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2008 r. | Akt obowiązujący

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.12.68 | komunikat z dnia 28 listopada 2008 r. | Akt nienormatywny

Zatwierdzenie zmian struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2008.13.195 | decyzja z dnia 28 listopada 2008 r. | Akt obowiązujący