Dzienniki UE

Powtórne zgłoszenie poprzednio zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7265 - Zimmer/Biomet).

Dz.U.UE.C.2014.302.4 | ogłoszenie z dnia 6 września 2014 r. | Akt nieoceniany

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2014.302.2 | informacja z dnia 5 września 2014 r. | Akt nieoceniany

Decyzja 2014/634/UE w sprawie zamknięcia ksiąg wspólnego przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2012

Dz.U.UE.L.2014.266.352 | decyzja z dnia 3 kwietnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Wejście w życie Umowy między Unią Europejską a Republiką Turcji o readmisji osób przebywających nielegalnie.

Dz.U.UE.L.2014.267.1 | informacja z dnia 6 września 2014 r. | Akt jednorazowy

Decyzja 2014/626/UE w sprawie zamknięcia ksiąg wspólnego przedsiębiorstwa ENIAC za rok budżetowy 2012

Dz.U.UE.L.2014.266.329 | decyzja z dnia 3 kwietnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Decyzja 2014/624/UE w sprawie zamknięcia ksiąg wspólnego przedsiębiorstwa "Czyste niebo" za rok budżetowy 2012

Dz.U.UE.L.2014.266.323 | decyzja z dnia 3 kwietnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Decyzja 2014/622/UE w sprawie zamknięcia ksiąg wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS za rok budżetowy 2012

Dz.U.UE.L.2014.266.317 | decyzja z dnia 3 kwietnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Decyzja 2014/620/UE w sprawie zamknięcia ksiąg Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2012

Dz.U.UE.L.2014.266.310 | decyzja z dnia 3 kwietnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Decyzja 2014/616/UE w sprawie zamknięcia ksiąg Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012

Dz.U.UE.L.2014.266.300 | decyzja z dnia 3 kwietnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Decyzja 2014/614/UE w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiego Urzędu Policji za rok budżetowy 2012

Dz.U.UE.L.2014.266.295 | decyzja z dnia 3 kwietnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Decyzja 2014/612/UE w sprawie zamknięcia ksiąg Eurojustu za rok budżetowy 2012

Dz.U.UE.L.2014.266.290 | decyzja z dnia 3 kwietnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Decyzja 2014/611/UE w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2012

Dz.U.UE.L.2014.266.286 | decyzja z dnia 3 kwietnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Decyzja 2014/608/UE w sprawie zamknięcia ksiąg Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2012

Dz.U.UE.L.2014.266.280 | decyzja z dnia 3 kwietnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Decyzja 2014/604/UE w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2012

Dz.U.UE.L.2014.266.271 | decyzja z dnia 3 kwietnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Decyzja 2014/600/UE w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2012

Dz.U.UE.L.2014.266.261 | decyzja z dnia 3 kwietnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Decyzja 2014/592/UE w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2012

Dz.U.UE.L.2014.266.241 | decyzja z dnia 3 kwietnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Decyzja 2014/582/UE w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2012

Dz.U.UE.L.2014.266.215 | decyzja z dnia 3 kwietnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Decyzja 2014/580/UE w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2012

Dz.U.UE.L.2014.266.210 | decyzja z dnia 3 kwietnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Decyzja 2014/578/UE w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2012

Dz.U.UE.L.2014.266.205 | decyzja z dnia 3 kwietnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Decyzja 2014/574/UE w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2012

Dz.U.UE.L.2014.266.195 | decyzja z dnia 3 kwietnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Decyzja 2014/568/UE w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiego Kolegium Policyjnego za rok budżetowy 2012

Dz.U.UE.L.2014.266.180 | decyzja z dnia 3 kwietnia 2014 r. | Akt nienormatywny