Professional association acts

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.

Sędz.2014.2.14 | opinia z dnia 14 lutego 2014 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2014.2.14 | opinia z dnia 14 lutego 2014 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

Sędz.2014.2.14 | opinia z dnia 14 lutego 2014 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2014.2.14 | opinia z dnia 14 lutego 2014 r. | Akt nieoceniany

Projekt założeń ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.

Sędz.2014.2.14 | opinia z dnia 14 lutego 2014 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej.

RGNiSW.2014.2.13 | uchwała z dnia 13 lutego 2014 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych.

RGNiSW.2014.2.13 | uchwała z dnia 13 lutego 2014 r. | Akt nieoceniany

Interpretacja art. 13 ustawy z dnia 12 maja 2012 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Sędz.2014.2.11 | stanowisko z dnia 11 lutego 2014 r. | Akt nieoceniany

Minimalna wysokość opłaty rocznej z tytułu nadzoru za 2014 r.

Rewid.2014.2.11 | komunikat z dnia 11 lutego 2014 r. | Akt nieoceniany

Powołanie członków komisji Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2014.2.11 | uchwała z dnia 11 lutego 2014 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Wiceprzewodniczących Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2014.2.11 | uchwała z dnia 11 lutego 2014 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie Regulaminu gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2014.2.11 | uchwała z dnia 11 lutego 2014 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie tekstu jednolitego zasad etyki doradców podatkowych.

Podat.2014.2.11 | uchwała z dnia 11 lutego 2014 r. | Akt nieoceniany

Reprezentowanie Krajowej Izby Doradców Podatkowych przed sądami powszechnymi w sprawach majątkowych.

Podat.2014.2.11 | uchwała z dnia 11 lutego 2014 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2014.2.11 | uchwała z dnia 11 lutego 2014 r. | Akt nieoceniany

Wybór Przewodniczących komisji Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2014.2.11 | uchwała z dnia 11 lutego 2014 r. | Akt nieoceniany

Wybór Sekretarza Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2014.2.11 | uchwała z dnia 11 lutego 2014 r. | Akt nieoceniany

Wybór Skarbnika Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2014.2.11 | uchwała z dnia 11 lutego 2014 r. | Akt nieoceniany

Wysokość składki członkowskiej biegłych rewidentów w 2014 r.

Rewid.2014.2.11 | uchwała z dnia 11 lutego 2014 r. | Akt nieoceniany

Dofinansowanie XVI Międzynarodowej Konferencji Okrągłego Stołu.

Lekarz.2014.2.7 | uchwała z dnia 7 lutego 2014 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o świadomym rodzicielstwie.

Lekarz.2014.2.7 | stanowisko z dnia 7 lutego 2014 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do zawarcia umowy na przeprowadzenie kampanii informacyjnej.

Lekarz.2014.2.7 | uchwała z dnia 7 lutego 2014 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do zawarcia umowy na przygotowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

Lekarz.2014.2.7 | uchwała z dnia 7 lutego 2014 r. | Akt nieoceniany

Zaopiniowanie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie ginekologii onkologicznej.

Lekarz.2014.2.7 | uchwała z dnia 7 lutego 2014 r. | Akt nieoceniany

Zasady gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

PAN.2014.2.6 | decyzja z dnia 6 lutego 2014 r. | Akt nieoceniany

Protokół I Zwyczajnego Posiedzenia Zarządu IX Kadencji Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

KRD.2014.1.25 | protokół z dnia 25 stycznia 2014 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 10 z dn. 25 I 2014 r.

KRD.2014.1.25 | uchwała z dnia 25 stycznia 2014 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 11 z dn. 25 I 2014 r.

KRD.2014.1.25 | uchwała z dnia 25 stycznia 2014 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 12 z dn. 25 I 2014 r.

KRD.2014.1.25 | uchwała z dnia 25 stycznia 2014 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 13 z dn. 25 I 2014 r.

KRD.2014.1.25 | uchwała z dnia 25 stycznia 2014 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 14 z dn. 25 I 2014 r.

KRD.2014.1.25 | uchwała z dnia 25 stycznia 2014 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 15 z dn. 25 I 2014 r.

KRD.2014.1.25 | uchwała z dnia 25 stycznia 2014 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 16 z dn. 25 I 2014 r.

KRD.2014.1.25 | uchwała z dnia 25 stycznia 2014 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 17 z dn. 25 I 2014 r.

KRD.2014.1.25 | uchwała z dnia 25 stycznia 2014 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 1 z dn. 25 I 2014 r.

KRD.2014.1.25 | uchwała z dnia 25 stycznia 2014 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 2 z dn. 25 I 2014 r.

KRD.2014.1.25 | uchwała z dnia 25 stycznia 2014 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 3 z dn. 25 I 2014 r.

KRD.2014.1.25 | uchwała z dnia 25 stycznia 2014 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 4 z dn. 25 I 2014 r.

KRD.2014.1.25 | uchwała z dnia 25 stycznia 2014 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 5 z dn. 25 I 2014 r.

KRD.2014.1.25 | uchwała z dnia 25 stycznia 2014 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 6 z dn. 25 I 2014 r.

KRD.2014.1.25 | uchwała z dnia 25 stycznia 2014 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 7 z dn. 25 I 2014 r.

KRD.2014.1.25 | uchwała z dnia 25 stycznia 2014 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 8 z dn. 25 I 2014 r.

KRD.2014.1.25 | uchwała z dnia 25 stycznia 2014 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 9 z dn. 25 I 2014 r.

KRD.2014.1.25 | uchwała z dnia 25 stycznia 2014 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2014.1.24 | uchwała z dnia 24 stycznia 2014 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Zespołu do opracowania zbiorów pytań na kolokwia ustne w 2014 r.

Radc.2014.1.22 | uchwała z dnia 22 stycznia 2014 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie wniosku o powołanie członków rad kuratorów.

PAN.2014.1.21 | uchwała z dnia 21 stycznia 2014 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2014.1.17 | opinia z dnia 17 stycznia 2014 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych.

Sędz.2014.1.17 | opinia z dnia 17 stycznia 2014 r. | Akt nieoceniany

Projekt założeń projektu ustawy o monitoringu wizyjnym.

Sędz.2014.1.17 | opinia z dnia 17 stycznia 2014 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2014.1.15 | uchwała z dnia 15 stycznia 2014 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2014.1.15 | uchwała z dnia 15 stycznia 2014 r. | Akt nieoceniany