Professional association acts

Uchwała Zarządu KRD nr 23 z dn. 15 III 2014 r.

KRD.2014.3.15 | uchwała z dnia 15 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 24 z dn. 15 III 2014 r.

KRD.2014.3.15 | uchwała z dnia 15 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 25 z dn. 15 III 2014 r.

KRD.2014.3.15 | uchwała z dnia 15 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 26 z dn. 15 III 2014 r.

KRD.2014.3.15 | uchwała z dnia 15 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie utworzenia i organizacji Funduszu Seniora oraz pomocy socjalnej.

Radc.2014.3.15 | uchwała z dnia 15 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Plan pracy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji na rok 2014.

Radc.2014.3.14 | uchwała z dnia 14 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Kapituły "Funduszu Seniora".

Radc.2014.3.14 | uchwała z dnia 14 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Powołanie oraz wybór składu osobowego Komisji do Spraw Aplikacji.

Radc.2014.3.14 | uchwała z dnia 14 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Powołanie oraz wybór składu osobowego Komisji Praw Człowieka.

Radc.2014.3.14 | uchwała z dnia 14 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Rady Programowej Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji.

Radc.2014.3.14 | uchwała z dnia 14 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Wybór składu osobowego Komisji Wykonywania Zawodu.

Radc.2014.3.14 | uchwała z dnia 14 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Zm.: Regulamin działalności samorządu radców prawnych i jego organów oraz niektórych uchwał.

Radc.2014.3.14 | uchwała z dnia 14 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Zm.: Regulamin funkcjonowania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji.

Radc.2014.3.14 | uchwała z dnia 14 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Zm.: Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów.

Radc.2014.3.14 | uchwała z dnia 14 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Projekt Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020.

RGNiSW.2014.3.13 | uchwała z dnia 13 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Propozycja wzorcowych opisów efektów kształcenia dla wybranych kierunków studiów.

RGNiSW.2014.3.13 | uchwała z dnia 13 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Podział kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2014 w części 67 Polska Akademia Nauk.

PAN.2014.3.12 | decyzja z dnia 12 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2014.3.11 | uchwała z dnia 11 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Terminy egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Rewid.2014.3.11 | uchwała z dnia 11 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Dokument "Konflikt interesów w praktyce zawodów medycznych".

Lekarz.2014.3.7 | stanowisko z dnia 7 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stażu asystenckiego.

Sędz.2014.3.7 | opinia z dnia 7 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Przyznanie przez Królestwo Belgii prawa do żądania eutanazji dzieciom i osobom małoletnim.

Lekarz.2014.3.7 | stanowisko z dnia 7 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Zakup komputera.

Lekarz.2014.3.7 | uchwała z dnia 7 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Zaopiniowanie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie zdrowia środowiskowego.

Lekarz.2014.3.7 | uchwała z dnia 7 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie terminów posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2014.

Lekarz.2014.3.7 | uchwała z dnia 7 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Poselski projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Sędz.2014.3.5 | opinia z dnia 5 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2014.3.4 | opinia z dnia 4 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Likwidacja jednostki działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Warszawska Drukarnia Naukowa.

PAN.2014.3.3 | uchwała z dnia 3 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Prowadzenie postępowań o przestępstwa z nienawiści.

Prok.2014.2.26 | wytyczne z dnia 26 lutego 2014 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2014.2.25 | uchwała z dnia 25 lutego 2014 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Komor.2014.2.25 | uchwała z dnia 25 lutego 2014 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2014.2.25 | uchwała z dnia 25 lutego 2014 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2014.2.25 | uchwała z dnia 25 lutego 2014 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2014.2.25 | uchwała z dnia 25 lutego 2014 r. | Akt nieoceniany

Odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Lekarz.2014.2.21 | stanowisko z dnia 21 lutego 2014 r. | Akt nieoceniany

Pomoc dla Ukrainy.

Lekarz.2014.2.21 | apel z dnia 21 lutego 2014 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie informacji o działalności samorządu lekarzy w 2013 r.

Lekarz.2014.2.21 | uchwała z dnia 21 lutego 2014 r. | Akt nieoceniany

Rola lekarzy specjalistów w interdyscyplinarnych zespołach udzielających świadczeń zdrowotnych.

Lekarz.2014.2.21 | stanowisko z dnia 21 lutego 2014 r. | Akt nieoceniany

Sprawozdanie kadencyjne Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2014.2.21 | uchwała z dnia 21 lutego 2014 r. | Akt nieoceniany

Wystąpienie z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego.

Lekarz.2014.2.21 | uchwała z dnia 21 lutego 2014 r. | Akt nieoceniany

Wystąpienie z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego.

Lekarz.2014.2.21 | uchwała z dnia 21 lutego 2014 r. | Akt nieoceniany

Zm.: statut Fundacji Lekarze Lekarzom.

Lekarz.2014.2.21 | uchwała z dnia 21 lutego 2014 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2014.2.19 | uchwała z dnia 19 lutego 2014 r. | Akt nieoceniany

Funkcjonowanie systemu doręczania przesyłek sądowych.

Radc.2014.2.19 | stanowisko z dnia 19 lutego 2014 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy "Pakiet startowy - wakacje ubezpieczeniowe i kredyt podatkowy".

Sędz.2014.2.14 | opinia z dnia 14 lutego 2014 r. | Akt nieoceniany