Professional association acts

(bez tytułu).

Adwok.2014.1.15 | uchwała z dnia 15 stycznia 2014 r. | Akt nieoceniany

Regulamin rejestracji i korzystania z usługi poczty elektronicznej w domenie adwokatura.pl.

Adwok.2014.1.15 | uchwała z dnia 15 stycznia 2014 r. | Akt nieoceniany

Projekt "Strategia systemu wymiaru sprawiedliwości na lata 2014-2020".

Sędz.2014.1.14 | stanowisko z dnia 14 stycznia 2014 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała Nr 1424/33/2009 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Rewid.2014.1.14 | uchwała z dnia 14 stycznia 2014 r. | Akt nieoceniany

Koncepcja działań komunikacyjnych dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2014-2017.

Podat.2014.1.12 | uchwała z dnia 12 stycznia 2014 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Funduszu restrukturyzacyjnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2014.1.12 | uchwała z dnia 12 stycznia 2014 r. | Akt nieoceniany

Program działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2014-2017.

Podat.2014.1.12 | uchwała z dnia 12 stycznia 2014 r. | Akt nieoceniany

Wysokość składek członkowskich.

Podat.2014.1.11 | uchwała z dnia 11 stycznia 2014 r. | Akt nieoceniany

Zasady gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2014.1.11 | uchwała z dnia 11 stycznia 2014 r. | Akt nieoceniany

Określenie roli uczelni medycznych w funkcjonowaniu i rozwoju polskiej onkologii.

KAAUM.2014.1.10 | uchwała z dnia 10 stycznia 2014 r. | Akt nieoceniany

Powołanie ciała doradczego pod nazwą: Akademicka Sieć Onkologiczna.

KAAUM.2014.1.10 | uchwała z dnia 10 stycznia 2014 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2014.1.9 | uchwała z dnia 9 stycznia 2014 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2014.1.9 | uchwała z dnia 9 stycznia 2014 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2014.1.9 | uchwała z dnia 9 stycznia 2014 r. | Akt nieoceniany

Określenie liczby członków prezydium Rady Głównej XI kadencji w latach 2014-2017.

RGNiSW.2014.1.9 | uchwała z dnia 9 stycznia 2014 r. | Akt nieoceniany

Wydanie publikacji dla doradców podatkowych "Podatki 2014".

Podat.2014.1.2 | uchwała z dnia 2 stycznia 2014 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2013.12.20 | uchwała z dnia 20 grudnia 2013 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2013.12.20 | uchwała z dnia 20 grudnia 2013 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2013.12.20 | uchwała z dnia 20 grudnia 2013 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2013.12.20 | uchwała z dnia 20 grudnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Apel do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Lekarz.2013.12.20 | apel z dnia 20 grudnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Budżet Naczelnej Izby Lekarskiej na rok 2014.

Lekarz.2013.12.20 | uchwała z dnia 20 grudnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Prace nad nowymi rozwiązaniami systemowymi w ochronie zdrowia w Polsce.

Lekarz.2013.12.20 | apel z dnia 20 grudnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Szkolenie pracowników Naczelnej Izby Lekarskiej.

Lekarz.2013.12.20 | uchwała z dnia 20 grudnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do zawarcia umowy dotyczącej wykonania fartuchów lekarskich.

Lekarz.2013.12.20 | uchwała z dnia 20 grudnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Zakup parasoli.

Lekarz.2013.12.20 | uchwała z dnia 20 grudnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2013.12.20 | uchwała z dnia 20 grudnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o Komisji Kontroli Służb Specjalnych.

Sędz.2013.12.19 | opinia z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.

Sędz.2013.12.19 | opinia z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

Sędz.2013.12.17 | opinia z dnia 17 grudnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy.

Sędz.2013.12.17 | opinia z dnia 17 grudnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Sędz.2013.12.17 | opinia z dnia 17 grudnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Przeprowadzenie Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2013.12.17 | stanowisko z dnia 17 grudnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie planu przychodów i wydatków Krajowej Izby Doradców Podatkowych na rok 2014.

Podat.2013.12.17 | uchwała z dnia 17 grudnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie sprawozdania z działalności Krajowej Rady Doradców Podatkowych za lata 2010-2013.

Podat.2013.12.17 | uchwała z dnia 17 grudnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Współfinansowanie organizacji IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.

Podat.2013.12.17 | uchwała z dnia 17 grudnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Wybór składu osobowego Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji.

Radc.2013.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Plan pracy Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2014.

Radc.2013.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Zespołu do przygotowania projektu Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

Radc.2013.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Utworzenie komitetów stałych Krajowej Rady Radców Prawnych.

Radc.2013.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Wybór Krajowego Zespołu Wizytatorów.

Radc.2013.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Dostęp absolwentów szkół wyższych do zawodów regulowanych.

RGNiSW.2013.12.12 | uchwała z dnia 12 grudnia 2013 r. | Akt nieoceniany