Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Morska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2011 r. wspólnik spółki z o.o. udzielił spółce pożyczki. Z umowy wynika, że spółka będzie płacić co miesiąc z tytułu umowy pożyczki odsetki w wysokości 10% kwoty pożyczki w skali roku. Przykładowo odsetki za grudzień 2011 r. wyniosły 1000 zł. W dniu 31 grudnia 2011 r. spółka wypłaciła wspólnikowi kwotę odsetek w wysokości 810 zł. Pozostałe 190 zł pobrała z naliczonej kwoty 1000 zł i odprowadziła 20 stycznia 2012 r. do urzędu skarbowego tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaconych odsetek.

Czy kosztem uzyskania przychodów 2011 r. jest kwota 1000 zł (naliczone odsetki za grudzień), pomimo że wspólnik otrzymał 810 zł? Czy też do kosztów uzyskania przychodów 2011 r. należy zaliczyć 810 zł, a 190 zł do kosztów 2012 r. (bo wtedy nastąpiła wpłata do urzędu skarbowego)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?