Czy roszczenie jest zasadne oraz czy nie uległo przedawnieniu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Habryn-Chojnacka Ewa
Odpowiedzi udzielono: 25 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej, mąż prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, w której zatrudniał żonę. Małżonkowie zaciągali zobowiązania finansowe, np. leasingi, w wyniku których powstały wspólne zadłużenia. W konsekwencji przeciwko stronom wszczęte zostały postępowania sądowe, w rezultacie których wobec małżonków wydano tytuły wykonawcze z obowiązkiem solidarnej zapłaty wierzytelności. Małżonkowie rozwiedli się, w trakcie trwania postępowania rozwodowego wcześniej orzeczono wobec nich rozdzielność majątkową, podziału majątku nie było i nie ma do chwili obecnej. Wobec stron prowadzona była egzekucja, w toku której doszło do licytacji z nieruchomości - mieszkania małżonków. Komornik dokonał planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji, jednak z uwagi na niewystarczającą ilość środków, część solidarnego długu nie została zaspokojona. Środki z egzekucji przekazano wierzycielom pod koniec 2018 r. Po tej dacie, żona dokonała spłaty pozostałego zadłużenia, które obciążało ją solidarnie, wpłat dokonała w 2020 r. i 31.12.2021 r. Dnia 03.01.2024 r. żona złożyła pozew o zapłatę przeciwko byłemu mężowi tytułem regresu, dochodząc nim połowy całkowitego solidarnego długu, który obciążał strony i został uregulowany przez żonę ponad jej udział.

Czy roszczenie jest zasadne oraz czy nie uległo przedawnieniu?

Czy mąż może w jakiś sposób uniknąć obowiązku ewentualnej zapłaty?

Sam spłacał kredyt hipoteczny stron, a do egzekucji z nieruchomości doszło z wniosku byłej żony o alimenty (z dwóch miesięcy, których nie odebrała i złożyła wniosek do komornika o ich egzekucje z nieruchomości).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX