Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Krystyna
Odpowiedzi udzielono: 14 lipca 2015 r.

PYTANIE

W jakim paragrafie dochodowym klasyfikacji budżetowej jednostka budżetowa (powiatowy urząd pracy) powinna wykazywać nastepujące wpływy:

1)

zwrot od bezrobotnego lub przedsiębiorcy zasądzonych kosztów postępowania sądowego,

2)

zwrot od bezrobotnego lub przedsiębiorcy zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego (które następnie są wypłacane radcy prawnemu na podstawie zawartej z nim umowy),

3)

zwrot przez bezrobotnego kosztów upomnienia (naliczonych na podstawie przepisów egzekucji administracyjnej).

Po analizie rozporządzenia w zakresie klasyfikacji budżetowej najwłaściwszy byłby tutaj paragraf 069, ale nie wiem czy do każdego wymienionego powyżej źródła dochodów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?