W jaki sposób opodatkować sprzedaż nieruchomości związanej z działalnością gospodarczą, która została zakupiona przed orzeczeniem rozwodu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2013 r.

PYTANIE

Małżonkowie, spółka cywilna zakupili w 1997 r. nieruchomość na cele działalności gospodarczej. W 2004 r. doszło do zmiany wspólników spółki - wstąpił do niej syn, a po niedługim czasie wystąpił jeden z małżonków (mąż). Spółka zatem dalej istnieje tylko w zmienionym składzie osobowym. W 2005 r. doszło do rozpadu związku małżeńskiego i jednocześnie zaniechano prowadzenia działalności w ww. nieruchomości. Wycofano nieruchomość z firmy i zaprzestano naliczania amortyzacji. Do dnia dzisiejszego nie ma podziału majątku po rozwodzie. W międzyczasie mąż otworzył inną działalność, którą zakończył z dniem 31 grudnia 2009 r. Obecnie małżonkowie zamierzają sprzedać nieruchomość zakupioną wspólnie w 1997 r.

Czy w związku z tą operacją powstanie przychód do opodatkowania z działalności gospodarczej?

Jak będzie wyglądało rozliczenie i wg jakich stawek należałoby ten przychód (dochód) opodatkować, jeżeli żona w dniu dzisiejszym rozlicza się zgodnie z art. 30c u.p.d.o.f., a mąż ma obecnie jedynie dochody z pracy najemnej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access