Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Twardoch Sebastian
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka świadczy usług medyczne na podstawie umowy zawartej z NFZ. Umowa z NFZ określa limity udzielania przez spółkę świadczeń opieki zdrowotnej. W 2013 r. spółka wykonała usług ponad limit. Nie były to usługi związane z zagrożeniem życia lub zdrowia. Po zakończeniu roku spółka zgłosiła roszczenie do NFZ w związku z wykonanymi nadlimitami. Roszczenie zostało uznane. Na początku roku podpisano porozumienie, umowa została aneksowana i określono sposoby zapłaty. W lutym 2014 r. spółka wystawiła faktury za usługi wykonane ponad limit w lipcu i listopadzie 2013 r.

W deklaracji VAT za jaki okres powinny zostać ujęte faktury wystawione za usługi wykonane ponad limit?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?