Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 marca 2015 r.
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 3 października 2014 r.

PYTANIE

Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego. Zgodnie z ustawą o dochodach JST, źródłem dochodów własnych gminy są wpływy z podatków, m.in. z podatku od środków transportowych. Jeden z podatników posiada zaległość z tytułu właśnie tego podatku. W związku z faktem, że wykonywał on usługę transportową na rzecz naszej gminy, wystawił fakturę VAT za zrealizowaną usługę i jednocześnie wystąpił z wnioskiem do burmistrza o dokonanie potrącenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami (art. 65 Ordynacji podatkowej) z jego wierzytelności wobec gminy. Podatnik otrzymał postanowienie o dokonaniu przez gminę potrącenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami. Gmina posiada dwa odrębne rachunki bankowe: "dochodowe" i "wydatkowe". W związku z tym, przelano z rachunku wydatków kwotę należną za wykonaną usługę na rachunek dochodów, tytułem zapłaty za zaległości w podatku od środków transportowych.

Na jakich kontach dochodowych w księgach urzędu zaksięgować wpływ podatku z potrącenia oraz w jaki sposób wykazać potrącenie z art. 65 Ordynacji podatkowej w sprawozdaniu Rb-27S?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację