Kiedy rozpoznać obowiązek podatkowy przy sprzedaży licencyjnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 8 stycznia 2013 r.

PYTANIE

Dla celów VAT sprzedaż licencji (np. na programy komputerowe) jest uznawana za świadczenie usług. Zasadą natomiast jest, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi, a jeżeli usługa powinna być potwierdzona fakturą - z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wykonania usługi. Od tej zasady są jednak pewne wyjątki, a jeden z nich ma zastosowanie przy sprzedaży m.in. praw lub udzielaniu licencji i sublicencji. Dla tego typu usług obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze (art. 19 ust. 13 pkt 9 ustawy o VAT).

Fakturę za październik wystawiono w dniu 31 października 2012 r. z terminem płatności 29 grudnia 2012 r.

Czy faktura jest prawidłowo wystawiona - kiedy wystąpi obowiązek podatkowy?

Czy skoro przepis mówi "z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze (art. 19 ust. 13 pkt 9 ustawy o VAT), ww. fakturę można wykazać do obowiązku podatkowego za październik 2012 r.?

Na fakturze wpisany jest okres jako opłata za październik (1-31 października) i będzie to fakturowane w każdym kolejnym miesiącu.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access