Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 25 listopada 2005 r.
Autor odpowiedzi: Brzeziński Artur
Odpowiedzi udzielono: 24 listopada 2005 r.

PYTANIE

W umowie leasingowej posiadającej przesłanki leasingu finansowego brak konkretnego zapisu wynikającego z art. 17f ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Według cytowanego przepisu powinien znajdować się zapis "że, odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingowej dokonuje korzystający", natomiast znajduje się zapis " Przedmiot leasingu jest własnością Finansującego przez cały czas trwania umowy. Finansujący nie amortyzuje przedmiotu leasingu."

Czy cytowane stwierdzenia po stronie korzystającego można potraktować jednoznacznie i dokonywać odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu po uprzednim wprowadzeniu go do ewidencji środków trwałych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?