Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 10 listopada 2005 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy zakładem budżetowym, którego zadaniem statutowym jest administrowanie zasobami komunalnymi. Jednym ze źródeł przychodów jest dzierżawa gruntów gminy. Do 15 dnia każdego miesiąca dokonujemy w naszych księgach naliczenia z tytułu opłaty za dzierżawę gruntu, a ponieważ operacja dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej nie jest potwierdzona fakturą. Prowadzimy odrębną ewidencję związaną ze sprzedażą usług na rzecz osób fizycznych, którą w ogólnej wartości (z podziałem na stawki VAT) i bez względu na zapłatę wprowadzamy do rejestru sprzedaży za dany miesiąc. Czy w sytuacji gdy dokonamy bezpodstawnego naliczenia opłaty czynszowej (np. grunt z chwilą sprzedaży przez gminę lokali staje się własnością Wspólnoty Mieszkaniowej lub garaż usadowiony na gruncie gminy zostaje rozebrany), mamy możliwość skorygowania naliczenia i pomniejszenia VAT należnego o kwotę dokonanej korekty? Jakie dokumenty powinniśmy posiadać aby operacja taka podatkowo była możliwa i za jaki okres możemy tego dokonać?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?