Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 26 marca 2014 r.

PYTANIE

Jesteśmy spółką Gminy Prudnik. Gmina Prudnik dnia 19 grudnia 2013 r. dokonała aktem notarialnym obniżenia kapitału zakładowego na kwotę 169.413,40 zł i równocześnie podwyższenia kapitału zakładowego w postaci środków trwałych na kwotę 209.569,83 zł z czego kwotę 381,11 zł przelewa się na kapitał zapasowy 39.775,32 zł na kapitał zakładowy. Jednak, KRS nie dokonał rejestracji tego aportu ze względu na błędy formalne wobec czego kwotę 40.153,43 została zawieszona na kapitale rezerwowym w bilansie zgodnie z sugestią biegłego księgowego. W dniu 11 marca 2014 r. podjęto uchwałę w sprawie uchylenia w całości uchwały 17/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. dotyczącej zmiany kapitału zakładowego spółki. Zmiany te zostaną dokonane później po zarejestrowaniu w KRS nowej umowy spółki (stara umowa nie przewidywała umorzenia udziałów).

Czy ta kwota 40.153,43 podlega za 2013 r. podatkowi dochodowemu od osób prawnych?

Moim zdanie zmiana umowy nie została zarejestrowana w KRS. Podatkowi od osób prawnych będzie podlegać tylko kwota 381,13 ale w 2014 r.

Czy należy odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych od zmiany umowy spółki i w jakiej wysokości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?