Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 9 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie prawne działania można podjąć wobec osoby notorycznie wykładającej na powierzchni ziemi buraki cukrowe oraz resztki żywności w celu dokarmiania dzikich zwierząt?

Osoba ta nie dysponuje tytułem prawnym do terenu, na którym wykłada pokarm. Przedmiotowy teren leży w granicach administracyjnych miasta i jest własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym przez spółkę z o.o., oznaczony w ewidencji gruntów i budynków "Ba" - tereny przemysłowe. Nie leży w obwodzie łowieckim. Mieszkańcy wymagają od władz miasta podjęcia skutecznych działań zapobiegających dokarmianiu dzikich zwierząt, które często pojawiają się w wielu rejonach miasta stwarzając realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?