Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2010 r.
Autor odpowiedzi: Wowra Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 7 sierpnia 2009 r.

PYTANIE

Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą. W trakcie prowadzenia działalności wybudowała budynek z częścią biurową. Od faktur dotyczących budowy biura odliczyła VAT, lokal biurowy ujęty jest w ewidencji środków trwałych i amortyzowany. Jest on także wynajmowany w części innej firmie, przychód z najmu jest opodatkowany przez tą osobę jako przychód z działalności gospodarczej.

Jakie będą skutki podatkowe zlikwidowania działalności gospodarczej?

Podatnik planuje zlikwidować działalność gospodarczą, ze względu brak innych dochodów z tej działalności i musi płacić składki ZUS. Dalej będzie otrzymywać przychody z najmu.

Czy prawidłowym będzie zlikwidowanie działalności gospodarczej, sporządzenie spisu z natury i wykazanie lokalu biurowego jako składnika majątku likwidowanego?

Czy taki spis z natury należy przedłożyć w urzędzie skarbowym?

Następnie, po zakończeniu działalności gospodarczej przychody z najmu osoba ta opodatkowałaby w formie ryczałtu, nie wystawiłaby faktur, a płatności odbywałyby się na podstawie umowy najmu, bez wykazywania VAT, gdyż z dniem likwidacji działalności ta osoba wyrejestrowałby się z VAT. W ciągu roku płacony byłby ryczałt od przychodów, a na zakończenie roku sporządzony byłby PIT-28.

Czy jeżeli płatności nie będą następowały na podstawie faktur, a na podstawie umowy, to czy muszą być dokonywane na konto bankowe?

Czy taka likwidacja działalności gospodarczej jest możliwa, jeżeli lokal nadal jest wynajmowany innej firmie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację