Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 16 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. podpisała umowę na dzierżawę nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem administracyjnym (kilkudziesięcioletnim) na okres 30 lat. Na tej nieruchomości zobowiązała się wybudować hotel, który będzie składał się z nowo wybudowanego budynku oraz remontu i adaptacji do potrzeb hotelowych budynku administracyjnego. Budynki te będą połączone przewiązką – wspólną recepcją i holem. Po 30 latach użytkowania cała zabudowana nieruchomość zostanie zwrócona wydzierżawiającemu.

Czy w takim przypadku istnieje możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej 10%?

Czy należy zastosować stawkę podstawową amortyzacyjną dla nowego budynku i przewiązki 2,5% a dla budynku przebudowanego 10%?

Jeżeli należałoby zastosować na całość stawkę 2,5%, to po 30 latach eksploatacji hotelu zostanie zamortyzowane zaledwie 75% wartości inwestycji.

Co w takiej sytuacji?

Czy w momencie zwrotu nieruchomości zgodnie z umową, niezamortyzowana wartość inwestycji 25% stanie się jednorazowo kosztem?

I z czym tą stratę rozliczyć jak spółka nie będzie prowadzić działalności gospodarczej?

Czy możliwe jest zastosowanie stawki amortyzacyjnej proporcjonalnej do okresu dzierżawy nieruchomości tj. 30 lat, czyli stawka amortyzacyjna wynosiłaby 3,33%?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?