Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 6 marca 2014 r.

PYTANIE

Jak wykazać w bilansie niezapłacony VAT dla kontrahenta z Unii, który wystawił nieprawidłową fakturę?

W 2012 r. otrzymaliśmy dwie faktury za szkolenie z naliczonym VAT z Holandii. Rozliczyliśmy import usług od kwoty brutto naliczony i należny. Zapłata była kwoty netto i jednocześnie były wysyłane pisma o wystawienie korekty. Firma holenderska nie działa tak jak polskie firmy, czyli nie odpisuje na pisma, e-maile. Tylko zdawkowo przysłała e-mailowo kopię faktury z zaznaczeniem VAT, że niezapłacony. Teraz w roku 2013 już najwyraźniej doszli do wniosku, że był błąd, bo następne faktury są już bez VAT. Znowu więc wysyłamy prośby o korekty tamtych z roku 2012.

Jak wykazać ten niezapłacony VAT na koncie rozrachunków, czyli zobowiązań, na koniec 2013 r.?

W koszty poszła kwota brutto z faktury, więc należałoby wyksięgować z kosztów i zmniejszyć rozrachunki, ale na jakiej podstawie?

Powinna być korekta.

Czy mam pozostawić na koncie w bilansie i przeliczyć wg kursu na 31 grudnia 2013 r. jako zobowiązanie przeterminowane?

Czy jako warunkowe, czy może w informacji dodatkowej zaznaczyć ten problem?

Oni nie wystawiają faktur reverse charge, teraz w tym roku 2013 napisali VAT zero, bez adnotacji odwrotne obciążenie.

Czy wyksięgować na podstawie przepisów nowych jako ulga na złe długi, jeżeli nie zapłaciliśmy to wyrzucamy z kosztów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?