Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2013 r.
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2012 r.

PYTANIE

Spółka emituje obligacje, których obsługą tj. rozprowadzaniem zajmuje się bank na podstawie umowy zawartej pomiędzy spółką-emitentem a bankiem. Bank prowadzi rachunki podmiotów, które nabyły te papiery wartościowe tj. przelewa na rachunki inwestorów odsetki ze środków pieniężnych otrzymanych od emitenta lub dokonuje wykupu obligacji z otrzymanych środków. W omawianym przypadku nabywcami papierów wartościowych są osoby fizyczne mające zarówno miejsce zamieszkania na terenie kraju, jak również za granicą oraz osoby prawne.

Kto jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych?

Czy będzie nim bank czy może spółka będąca emitentem obligacji?

Jakie obowiązki podatkowe ciążą na płatniku (termin zapłaty podatku, deklaracje oraz terminy ich składania)?

Czy analogiczne zasady dotyczące określenia płatnika dotyczą obligacji emitowanych przez Skarb Państwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?