Jak ująć w ewidencji księgowej amortyzację środka trwałego zakupionego z własnych środków zakładu budżetowego? - OpenLEX

Jak ująć w ewidencji księgowej amortyzację środka trwałego zakupionego z własnych środków zakładu budżetowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Skrzypska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2012 r.

PYTANIE

Jesteśmy zakładem budżetowym nie posiadającym osobowości prawnej. Na koniec października b.r zakupiliśmy samochód z własnych środków finansowych za kwotę 30.000 zł. Dokumentem OT przyjmuję na stan środków trwałych, naliczam amortyzację od listopada 20% w skali roku.

Czy przyjmując na stan środków trwałych prawidłowo zaksięgowałam:

Wn konto 011 Środki trwałe

Ma konto 800 Fundusz jednostki

Czy naliczoną amortyzację powinnam zaksięgować:

Wn konto 472

Ma konto 760 Pozostałe przychody operacyjne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?